Bisnesviestinnän koulutukset ja workshopit

Haluatko parantaa tiimisi viestintätaitoja, jotta saatte bisneksenne sujumaan tehokkaammin? Ollaanko teillä tyytyväisiä osastonne ja organisaationne viestintään? Oletko tyytyväinen omaan hissipuheeseesi?

Olen kouluttanut bisnesviestintää yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tilattuina koulutuksina jo yli 20 vuotta. Bisnesviestinnän kenttä on laaja. Siinä harjaannutaan tehokkaaksi viestijäksi niin henkilökohtaisissa viestintätaidoissa kuin oman osaston tai organisaation viestinnän organisoinnissa, jotta viestintä tukee bisnestä tarkoituksenmukaisesti. Mutta ehkä tärkeintä kaikesta on löytää se oma tyyli viestiä tehokkaasti erilaisissa työelämän tilanteissa.

Alla olevassa valikossa on vinkkejä, joista voi lähteä kasaamaan tarkoituksenmukaista koulutusta.

Oma henkilöstö tehostamaan viestintää

 • Miten tehostan sisäistä viestintäämme nykyisillä resursseillamme?
 • Miten saan henkilöstön innostumaan viestinnästä?
 • Miksi henkilöstömme haluaisi viestinnästä lisätyötä itselleen?

Johdon ja esimiesten viestintätaitojen päivitys

 • Miten esimiesviestintä on muuttunut?
 • Kuinka esimiehet voivat tehostaa ja uudistaa omaa viestintäänsä tärkeimpien sidosryhmiensä kanssa?
 • Miten esimiehet voivat mitata oman viestintänsä ja yhteydenpitonsa vaikuttavuutta?

Viestinnän trendit 2015

 • Kuinka yritysviestintä on muuttunut

  It is hard because there are many writing services which are being offered to pick the ideal writing services. The need for a writer that is good comes from time to time. In order to keep up with the speed of technologies, the world of online and writing company, for writing solutions, a lot of men and women are starting write papers for money to search. All you have to do would be to employ a writer who is going to help you develop your message online in the most effective way. You will need to hire a writer who will give you for.

  viime vuosina ja miksi?

 • Mihin suuntaan viestintä ja markkinointi ovat menossa?
 • Miten muutokset vaikuttavat liiketoimintanne tapaan toimia?

Ihmiset mukaan muutokseen

 • Miten saan ihmiset käyttämään uusia toimintatapoja ja –ratkaisuja?
 • Kuinka varmistan, että henkilöstö käyttää sovitulla tavalla uusia työkaluja?
 • Miten sitoutetaan ihmisiä?

Muutosviestintä liiketoimintaprojektin käyttöönottoprojektissa

 • Miten käyttöönottoprojektin viestintä kannattaa resursoida?
 • Mitä viestitään missäkin vaiheessa uuden liiketoimintaratkaisun käyttöönottoa?Miten pystyt tukemaan liiketoimintaanne parhaiten käyttöönottoprojektin aikana?Miten pystyt tukemaan liiketoimintaanne parhaiten käyttöönottoprojektin aikana?
 • Miten pystyt tukemaan liiketoimintaanne parhaiten käyttöönottoprojektin aikana?

Viestintäprojektin johtaminen ja käyttöönotto

 • Miten onnistuit edellisessä viestintäprojektinne käyttöönotossa (esim. sosiaalisen median tai intranetin käyttöönotossa)?
 • Kuinka ja millaisella mallilla johdat käyttöönottoprojektinne menestyksellisesti maaliin?
 • Millä varmistat, että ihmiset alkavat käyttää uutta ratkaisua ja toimia sovitulla tavalla?

Sosiaalinen media yrityksesi viestinnässä

 • Minkälaisia sosiaalisen median ratkaisuja on tarjolla oman yrityksesi tarkoituksiin?
 • Miten yrityksesi näkyy sosiaalisessa mediassa ja miksi?
 • Kuinka voit tukea liiketoimintaanne parhaiten sosiaalisessa mediassa?

Kuinka some muuttaa viestintäämme

 • Miten organisaatioviestintä muuttuu somen myötä?
 • Kenellä on oikeus viestiä firman asioista?
 • Miten saat henkilöstönne mukaan kertomaan yrityksenne tarinaa?

Sosiaalinen media pysyväksi osaksi yrityksesi liiketoimintaa

 • Millainen some-strategia tukee yrityksesi liiketoimintaa?
 • Kuinka resursoit some-uudistuksesi?

Entä miten jalkautat some-strategianne