Bisnesviestinnän mittaukset

Oletko huomannut, kuinka viestintä on muuttunut rajusti viime vuosina? Koska olet mitannut viimeksi, tyytyväisiä sidosryhmänne ovat nykyiseen viestintäänne? Entä asiakkaanne? Tiedätkö kuinka voisit tehostaa nopeasti liiketoimintaanne viestinnän keinoin?

Muutaman viime vuoden aikana viestintä organisaatioissa on muuttunut ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin: viestintäasiantuntijoiden rooli on muuttunut, johtajilta vaaditaan entistäkin enemmän viestintätaitoja, toimittajat ja asiakkaat edellyttävät nopeaa, tehokasta ja hyödyllistä vuorovaikutusta. Harvalla on varaa tehdä hyödytöntä viestintää. Miksi et selvittäisi organisaationne viestintätarpeita nyt ja tehostaisi viestintäänne vastaamaan nykypäivän vaatimuksia?