Tag Archives: engagement

  • 0

Havainnollistava case study – AIB GB – small bank, big engagement

Tags : 

Oletko tekemässä merkittävää muutosta organisaatiossasi? Onko odotettavissa ikäviä muutosvaikutuksia? Mietitkö, kuinka saisit organisaatiosi ihmiset – erityisesti johdon – sitoutumaan muutokseen?

Tässä havainnollistava case study, miten johtoa ja esimiehiä voi esimerkiksi sitouttaa. Casessa kuvataan, kuinka pieni AIB GB -pankki Irlannissa sitoutti omaa johtoansa. Luonnollisestikin heillä on ollut valtava määrä muitakin muutosjohtamisen aktiviteetteja heidän johtajilleen ja myös heidän muille sidosryhmilleen. Apunaan he käyttivät muutosjohtamisen ammattilaisia.