Muutosjohtamiskoulutukset, -workshopit ja -valmennukset

Tiedätkö mitä muutosjohtaminen tarkoittaa käytännössä? Kuinka vältät pahimmat sudenkuopat oman organisaatiosi kehityshankkeissa?

Olen kouluttanut muutosjohtamista oppilaitoksissa kansainvälisille ja suomalaisille ryhmille sekä kehityshankkeissa bisnesjohdolle ja projektitiimeille jo vuosia. Koulutukset voi toki tehdä perinteisinä luentoina, mutta enemmän hyödyt, mikäli omaan kehityshankkeeseesi liittyvät ihmiset laitetaan workshopissa itse kehittämään muutosjohtamisen työkaluja olemassa olevaan projektiinne tai valmennetaan asiantuntijanne hoitamaan myös projektin muutosjohtaminen käytännössä. Kaikkia koulutuksia, workshopeja ja valmennuksia ryyditän lessons learned –vinkeillä, joita on kertynyt lukemattomista isoista ja kansainvälisistä projekteista.

Kaikki koulutukset, workshopit ja valmennukset alkavat tarvekartoituksella. Sen perusteella teen teille ehdotuksen, mikä olisi hyödyllisintä teidän tilanteessanne.

Alla olevassa valikossa on muutamia esimerkkejä, mistä koulutukset, workshopit ja valmennukset voisivat koostua.

(OCM=Organizational Change Management)

Mitä on muutosjohtaminen 

 • Mitkä ovat tyypillisiä muutoksia?
 • Mitä on muutosjohtaminen?
 • Minkä vaiheiden kautta ihminen muuttaa toimintaansa?

Muutosjohtamisen trendit

 • Mihin suuntaan muutosjohtaminen on menossa?
 • Miten selvitä muutosmyrskystä?

Muutosvastarinta ja kuinka ennakoit tulevia reaktioita

 • Minkälaista muutosvastarintaa tulet kohtaamaan?
 • Millä metodeilla voit vastata muutokseen?
 • Mitä voit tehdä käytännössä onnistuaksesi muutoksessa?

Miten valitset oikean muutosstrategian

 • Mihin oikean strategian valitseminen perustuu?
 • Mikä on nykyinen tilanteesi ja miksi sinun täytyy muuttaa bisneksesi suuntaa?
 • Mitä sinulta odotetaan?

Hyvä muutosjohtamisen asiantuntija

 • Mitä pitää tehdä itse?
 • Mitä pitää edellyttää hyvältä OCM-osaajalta?
 • Millaista tukea tarvitaan oman osaamisen lisäksi?
 • Mistä tunnistan, tarvitsenko ulkopuolista apua

Kuinka vältät IT-/OCM-projektien riskien realisoitumisen

 • Mitä keinoja on löytää kattavasti riskit muutosjohtamisen keinoin?
 • Suurin riski – ihmiset, teknologia, ympäristö?
 • Minkälaisia riskejä tutkimus on löytänyt?

Muutos menestyksellä maaliin

 • Millaisia malleja on viedä muutos käytäntöön?
 • Miten valitsen oikean mallin?
 • Mitkä tekijät vaikuttavat mallin valintaan?

Muutosjohtaminen käytännössä

 • Minkälaisia aktiviteetteja muutoksen jalkauttaminen vaatii?
 • Onko sinulla riittävästi aikaa niiden tekemiseen?
 • Miten varmistat, että muutos saadaan pysyväksi?

Muutosjohtamisen toteutuksen resursointi

 • Miten muutoshanke resursoidaan muutosjohtamisen osalta?
 • Mistä saan ylimääräistä apua tarvittaessa?
 • Kuka johtaa jalkautusta?
 • Miten varmistetaan muutoksen pysyvyys?

Muutosviestintä

 • Miksi viestinnällä on väliä?
 • Minkälaista on hyvä muutosviestintä?
 • Millä tyyleillä voit viestiä ja minkälaisin seurauksin?

Mittaa muutoksen etenemistä

 • Millaisia mittareita on olemassa?
 • Miten hyödynnät sosiaalista mediaa ja gamificationia muutoksen mittauksessa?
 • Mistä apua tulosten mittaukseen?

Kuinka IT-projektin käyttöönotto häiritsee mahdollisimman vähän bisnestä

 • Cutover&go-live –aktiviteetit ja –lainalaisuudet
  • muutosviestintä Cutover&go live –vaiheen aikana
  • mitkä ovat suurimmat riskit cutoverin aikana
  • parhaat käytännöt cutover-vaiheen aikana