Muutosjohtamista projektiin

Miten saatte muutosnopeutta lisää organisaatioonne? Kuinka saatte organisaationne ottamaan uudet toimintatavat pysyvästi käyttöön? Kuka hoitaa kehitysprojektissanne muutosjohtamisen – ihmistenne valmiuden toimia uudella tavalla? Tarvitsetteko lisätukea muutoshankkeisiin?

Vuokraan asiantuntemustani, kokemustani ja työpanostani liiketoiminnan erilaisiin kehityshankkeisiin, jotta muutokset saadaan vietyä käytäntöön liiketoimintanne hyödynnettäväksi nopeasti ja jotta ihmiset saadaan ottamaan uudet toimintatavat pysyvästi käyttöönsä. Olen työskennellyt globaaleissa liiketoiminnankehitysprojekteissa jo parikymmentä vuotta hoitaen käytännössä johdon sparrauksen, suunnitellut muutosjohtamisstrategiat ja –suunnitelmat yhdessä johdon kanssa tukemaan projektia, auttanut johtoa projektin viestinnässä, kerännyt palautetta päätöksen teon pohjaksi, tukenut ihmisten sitouttamisessa jne.