Muutoskyvyn ja viestintätarpeiden kartoitukset

Onko sinulla riittävästi tietoa organisaatiosi ja sidosryhmienne muutoksen toteutuskyvystä päätöksentekonne pohjaksi? Muuttaako tiimisi ja organisaatiosi joustavasti toimintatapojaan bisnesympäristönne tarpeiden mukaan? Tiedätkö, mitä organisaatiosi ihmiset ajattelevat viimeaikaisista muutoksista ja organisaationne viestinnästä?

Jos haluat ihmisiinne lisää muutoskykyä ja -nopeutta, kannattaa ensin kartoittaa, mitä he ajattelevat muutoksista ja minkälaista tukea he ovat muutoksiin kaivanneet. Sen jälkeen voidaan vasta optimoida käytännön toimenpiteet, mitä tulisi tehdä, jotta organisaation muutoskykyä saadaan parannettua. Olen tehnyt muutoskyvyn ja viestintätyytyväisyyden kartoituksia jo useissa projekteissa. Tulosten analysoinnin jälkeen autan mielelläni toimenpidesuunnitelman luomisessa, tulosten julkaisussa ja toimenpiteiden jalkauttamisessa käytäntöön.